BELGE
SORGULA
EĞİTİM
DUYURULARI
GGBE
EĞİTİM
DUYURULARI
GTO
EĞİTİM
DUYURULARI
GGBE
EĞİTİM
DUYURULARI
GTO

BELGE
SORGULA

whatsapp
Hesap Numarası

Anasayfa Hesap Numarası

Bağışlarınız İçin

HESAP SAHİBİ : Gıda Laboratuvarları ve Gıda Denetçileri Derneği

T.C. İŞ BANKASI

IBANTR03 0006 4000 0011 1660 4523 57

Resmî Gazete Tarihi: 31.03.2005 Resmî Gazete Sayısı: 25772 DERNEKLER YÖNETMELİĞİ Gelir belgeleri MADDE 38 – (Değişik: RG-23/1/2013-28537)(1) Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

sadads